Arkiv för december 3, 2010

Pakkoruotsi

Posted in Uncategorized with tags , , , on december 3, 2010 by tomaskarls

Jag tycker att det är en ödets ironi att i tisdags 30.11.2010, på dagen 71 år sedan svenskatalande och finskatalande finländare drog till de östra delarna av Finland för att med sina liv som insatts gemensamt försvara landet mot Rysslands anfall, det i den av både svenskatalande och finskatalande finländare gemensamt finansierade TV-kanalen sänds ett program där många ifrågasätter svenskans ställning i Finland till förmån för ryskans.

What’s next?