Arkiv för Pakkruotsi

Pakkoruotsi II

Posted in Uncategorized with tags on december 4, 2010 by tomaskarls

Ett av argumenten från hopen av motståndare till plikten att läsa svenska (och finska förstås för oss som har svenska som modersmål) i finlänska skolor var att det inte borde vara ett tvång. Det borde vara valbart tyckte man. ”Varför måste ni tynga ner svenskan i halsen på oss”, uttryckte sig en av deltagarna.

Det är ett argument som jag delvis kan förstå. Men det håller inte i längden. Tvånget, plikten, är ju en del av skolsystemet. Jamnenar, vi måste läsa biologi, matematik, religion och vi måste delta i musikundervisning. Varför talar ingen om ”pakkouskonto”? Varför hakar ingen upp sig på tvånget att lära sig grunderna i biologi?

HBL:s chefredaktör uttryckte det bra. Jag minns inte ordagrant vad han sa. Men grundidén var att skolans uppgift är att ge folk en bred allmänbildning med kunskap från olika ämnesområden och att svenskan är en del av den allmänbildningen. Och med tanke på var Finland ligger i norden är det ju en viktig allmänbildning.

Annars tyckte jag att pro-svenskan falangen sköt förbi målet när man upprepade argumentet att språkkunskaper aldrig är en nackdel utan en rikedom. Det är klart att det är så. Självklart! Men det var ju inte alls det det handlade om.

Björn Månsson deltog aktivt i debatten.